Relacja – dzień pierwszy

Relacja – dzień pierwszy

Dzień 1 – „Od króla Piasta po hybrydy w miastach”

Pomimo tego, że oficjalne rozpoczęcie imprezy miało odbyć się o godzinie 16.30 to pierwsze zespoły już około godziny 9 stawiły się w Krośnicy aby móc potrenować na torze przeszkód oraz miasteczku ruchu drogowego. Pod opieką obsługi technicznej oraz nauczycieli uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w poruszaniu się rowerami po drogach i przeszkodach aby jutro być jak najlepiej przygotowanym do konkursu.

O 14.30 na wszystkie drużyny czekał obiad, który poprzedzał barwny pochód uczestników, jury oraz nauczycieli sprzed restauracji Del Villaggio do Zespołu Szkół w Izbicku. Kolumnę otwierały mażoretki, które przez całą drogę dawały pokaz swoich umiejętności, natomiast zabezpieczali ją zmotoryzowani funkcjonariusze Policji.

U celu przemówieniem pana Marka Pańki oficjalnie rozpoczęto Ogólnopolski Finał BRD w Krośnicy 2016.
Po przywitaniu oraz podaniu dalszego planu dnia przedstawiciele szkół podstawowych udali się na salę gimnastyczną aby napisać test z wiedzy teoretycznej. Natomiast gimnazjaliści przed ratownikami medycznymi oraz strażakami musieli udowodnić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Poprzez odseparowanie drużyn, które już wykonały swoje zadania od tych na nie oczekujących organizatorzy ograniczyli do minimum możliwość wymiany informacji miedzy zawodnikami i tym samym rywalizacja mogła być sprawiedliwa.

Zwieńczeniem pierwszego dnia zadań był grill oraz atrakcje takie jak: pokaz średniowiecznych sztuk walki, tańce z tej epoki, rzuty włócznią oraz strzelanie z łuku do celu. Po zakończeniu kolacji zostały podane poprawne odpowiedzi z testów oraz wyniki wszystkich drużyn, można je znaleźć w TYM miejscu.
Gratulujemy tym, którzy uzyskali najwięcej punktów tego dnia, mamy nadzieję, że jutro będzie równie dobrze a nawet lepiej!
We wtorek zmagania przeniosą się do Krośnicy, będą sprawdzane praktyczne umiejętności uczestników.

Do zobaczenia!

This slideshow requires JavaScript.