Gmina Izbicko

cropped-herb.jpeg

 

gmina - mapka

Gmina Izbicko położona jest w województwie opolskim, na południowo-wschodnich krańcach Niziny Śląskiej, przy drodze krajowej nr 94, łączącej Zgorzelec z Medyką – w połowie trasy pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi,  jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny. Składa się z jedenastu sołectw: Borycz, Grabów, Izbicko, Krośnica, Ligota Czamborowa, Otmice, Poznowice, Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec i Utrata. Gmina Izbicko jest miejscem godnego i bezpiecznego zamieszkiwania oraz wypoczynku w czystym środowisku przyrodniczym, w której mieszkają przyjaźni, pracowici, odpowiedzialni i tolerancyjni ludzie.

Bogactwem turystycznym gminy są lasy i wody położone z dala od terenów przemysłowych, czysta woda oraz powietrze przesycone szczególnie w ciepłe letnie dni zapachem ziół i świeżo skoszonej trawy. Wędrując po leśnych, jak i polnych drogach możemy spotkać  ciekawe okazy roślin i zwierząt., niejednokrotnie okazów chronionych.

Stawy UtrataPrzez tereny gminy przebiega szlak turystyczny „Białego Łabędzia”. Jest to szlak mający długość około 20 km prowadzi od miejscowości Kamień Śląski (stacja kolejowa) przez Otmice, Izbicko, Utratę, gdzie z szosy skręca w stronę stawów, dalej biegnie cienistą drogą obsadzoną  wiekowymi dębami, między stawami  i kończy się w miejscowości Krośnica, skąd ścieżką rowerową można dojechać do Krasiejowa (trasa dla rowerzystów).

beranieNa terenie gminy Izbicko funkcjonuje Zespół Szkół Gminy Izbicko, w którego skład wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazjum. Gmina dwukrotnie otrzymała tytuł „Samorząd przyjazny oświacie”. Władze gminy kładą duży nacisk na stworzenie dzieciom i młodzieży dobrych warunków do nauczania i wypoczynku. Od ponad dwudziestu lat Szkoła Podstawowa w Izbicku jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, w którym z roku na rok bierze udział coraz więcej uczestników. Jednym z wyróżników tożsamości regionalnej, a zarazem najwspanialszą pamiątką na izbickiej ziemi jest gwara, dlatego też Gmina Izbicko to „Kraina Śląskiego Berania”.

Sport i Rekreacja

kolarzeNa terenie Gminy Izbicko działają cztery kluby sportowe, w miejscowościach: Krośnica, Izbicko, Otmice i Siedlec. Do zadań statutowych istniejących klubów należy upowszechnienie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku. Gmina kultywując bogatą tradycję Opolszczyzny w kolarstwie jest organizatorem corocznego  Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Puchar Wójta Gminy Izbicko. Wyścig ten organizowany jest w miesiącu wrześniu  i cieszy się bardzo dużym powodzeniem zarówno wśród kolarzy zawodowych, jak i amatorów. Do oferty sportowej wprowadzone zostały wiosenne biegi przełajowe pn.: „Gmina Izbicko Biega”, których organizatorem jest Zespół Szkół Gminy Izbicko przy współpracy z Urzędem Gminy i LZS-GKS Izbicko-Otmice.

Ze względu na atrakcyjne położenie komunikacyjne okolice Gminy Izbicko są celem wycieczek mieszkańców regionu opolskiego. Oznaczenie sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy przyczyniło się w znacznym stopniu do rozwoju turystyki rowerowej. Trasy prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym, obok interesujących zabytków i obiektów noclegowych. Duża ich część przebiega obszarami leśnymi, atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.znak

Jedną z ciekawszych jest trasa nr 52 biegnąca „Szlakiem sanktuariów”,która ma docelowo prowadzić z Góry Św. Anny (sanktuarium Św. Anny) przez Kamień Śląski (sanktuarium Św. Jacka) i Olesno (sanktuarium Św. Anny) do Wielunia. Przez część gminy Izbicko (sołectwa: Sprzęcice i Siedlec) przebiega również międzynarodowy  pieszo – rowerowy szlak kulturowy i pątniczy Droga Św. Jakuba „Via Regia”.

Kultura

 

Życie w śląskich wsiach od zawsze wypełnione było pracą. Niewiele czasu pozostawało na rozrywkę. Zawsze jednak ludzie chętnie śpiewali, grali na instrumentach  największą atrakcję stanowiły wesela, na których zbierała się prawie cała wieś. Wiele tradycji takich jak Żniwniok z mszą świętą, korowodem i wieczorną zabawą jest kultywowany po dzień dzisiejszy.

Tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie jest skrobanie wielkanocnych kroszonek. Dzisiaj potrzeby kulturalne mieszkańców starają się zapewnić gminna Biblioteka Publiczna w Izbicku, świetlice wiejskie oraz kluby. Gminna Biblioteka posiada dwie filie biblioteczne – w Boryczy oraz Siedlcu. Biblioteki odwiedza rocznie ponad 5300 osób. Biblioteki zajmują się również działalnością promującą książki oraz twórczość literacką pisarzy organizując np. spotkania autorskie.

Atrakcją gminy są dwie Izby Śląskie założone w szkołach podstawowych w miejscowościach Otmice i Izbicko. W wyniku lokalnej akcji „Zbieramy starocie” w ciągu kilku miesięcy zebrano wiele cennych przedmiotów. Zgromadzono w nich sprzęty gospodarstwa domowego, stroje odświętne, hafty, elementy wyposażenia kuchni, dokumentację dotyczącą historii miejscowości (fotograficzne, książki, świadectwa), przedmioty codziennego użytku, ułatwiające prace gospodarzowi i wiejskiej  gospodyni.

W prawie każdej miejscowości gminy dozynkiznajdują się świetlice wiejskie. Skupia się w nich życie dane go sołectwa. Prowadzone są w nich ogniska terapeutyczne, zajęcia wychowawcze, odbywają się zebrania sołeckie, organizowane są uroczystości takie jak Dzień Babci, Dzień Seniora, spotkanie bożonarodzeniowe oraz obchody wszystkich corocznych uroczystości.

Rady sołeckie stowarzyszenia oraz szkoły działające na terenie gminy są organizatorami imprez kulturalnych takich jak: wodzenie niedźwiedzia, babski comber, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Folklorystyczny,  majówka, obchody Dnia Dziecka , Jantury Izbickie – Noc Świętojańska, festynów wiejskich, dożynek, wyścigu rowerowego, Kiermaszu Adwentowego w Krośnicy, Izbicku i Grabowie oraz wielu innych.

 

Zabytki naszej gminy

Najedź myszką abo przeczytać historię obiektu