Na czym jeździmy?

___
Konkurencje techniczne  Finału Krajowego XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w dniach 06.06.2016 – 08.06.2016 w Krośnicy  przeprowadzone będą na niżej wymienionych rowerach: