Michał Siek  – Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty

„Niewiele aktywności ludzkich niesie ze sobą takie bogactwo treści jakie niesie sport…”

Vittorio Peri

Współczesność, w jakiej żyjemy, mimo ogromnego rozwoju naukowo-technicznego, skoku cywilizacyjnego stała się też niestety czasem degradacji fizycznej dla człowieka i całych społeczeństw. Wydaje się nie do przecenienia każda inicjatywa, działanie motywujące do aktywności fizycznej, tak ważnej w na każdym etapie ludzkiego. Organizatorom XXXIX Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Krośnica `2016, przyświecają istotne cele, jak np.: działanie na rzecz rywalizacji sprawnościowej w konkurencjach rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego czy popularyzacja roweru jako środka rekreacji i sportu. Wierzę, że zarówno organizatorzy jak i wszyscy uczestnicy turniejowych zmagań są zwycięzcami w walce o zdrowe i aktywne życie, a swoją postawa i zachowaniami będą zapobiegać zagrożeniom w ruchu drogowym przyczyniając się do popularyzacji bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.