Instytucje wspierające

_
Patronat Honorowy

patronat honorowy1 patronat honorowy2

Patronat Medialny
Patronat mediallny

Instytucje wspierające
instytucje1
instytucje2

Patronat Honorowy:

 • Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
 • Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa, przewodniczący Krajowej Rady BRD
 • Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego
 • Andrzej Witkowski Prezes Polskiego Związku Motorowego
 • Adrian Czubak Wojewoda Opolski
 • Arkadiusz Wiśniewsk Prezydent Miasta Opola
 • Józef Swaczyna Starosta Strzelecki
 • Henryk Lakwa Starosta Opolski

 Komitet Organizacyjny:

 • Robert Werle Przewodniczący Komitetu, przewodniczący GK BRD PZM
 • insp. Marek Konkolewski Sędzia Główny Turnieju
 • Komenda Główna Policji
 • Szymon Ogłaza Przewodniczący Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD
 • Edward Kinder Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu
 • Brygida Pytel Wójt Gminy Izbicko
 • Marek Pańka Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Opolu
 • Michał Siek Opolski Kurator Oświaty
 • insp. Dariusz Szelwicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • Jolanta Lamm Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko
 • Jacek Kozłowski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Opolu
 • Maciej Milewski Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Opolu
 • Henryk Dojka Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady BRD
 • nadkom. Paweł Kolczyk Komendant Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich
 • Piotr Besz Koordynator ZSGI – PSP Krośnica